Prematüre bir bebeğin bakımı konusunda yetkin bir eğitim alan ve taşıdığı sorumluluğun bilincinde olan her sağlık personeli, bebeğin yaşadığı dezavantajı ortadan kaldırabilmek için var gücüyle çalışmalıdır.

Sağlık alanında çalışan herkesin sahip olması gereken ruhani meziyetler yenidoğan yoğun bakım söz konusu olduğunda daha büyük önem kazanır. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi personelleri bir yandan savaşçı bebeğin zafere giden yolunu açmak için çalışırken diğer yandan yorgun ve üzüntülü ailenin merak ve endişelerini giderebilmelidir.

Öte yandan prematüre bebeklerin yoğun bakımları birtakım özel uygulamalar gerektirir.

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde görev yapan personelin bilmesi gerekenler kısaca şöyle özetlenebilir:

 • Tüm hemşirelerin normal ve riskli yenidoğanları sınıflandırabilmesi.
 • Tüm hemşirelerin yenidoğanın doğum odasındaki bakımının hazırlığını yapabilmesi ve sırasıyla tekniğe uygun bakım yapabilmesi.
 • Tüm hemşirelerin bebeğin üniteye kabulü sırasındaki işlemleri bilmesi. Prematüreyi tanımlayabilmesi ve oluşabilecek sorunları bilmesi.
 • Tüm hemşirelerin anne bebek ilişkisinin önemini bilmesi.
 • Tüm hemşirelerin anne sütünün önemini kavraması ve anne sütü kullanım oranının artırılması için çalışması.
 • Tüm hemşirelerin prematüre bebeklerin beslenmesinde uygun yöntem seçebilmesi. Enteral ve parenteral beslenmenin temel ilkelerinin bilinmesi.
 • Tüm hemşirelerin solunum sistemi anatomisi ve fizyolojisini bilmesi ve solunumu değerlendirebilmesi. Yaşanabilecek solunum sorunlarını bilerek uygun bakım yapabilmesi.
 • Tüm hemşirelerin fetal dolaşımını ve dolaşım sistemini bilmesi.
 • Tüm hemşirelerin kalp hastalıklarını tanımlayabilmesi ve kalp hastalığı olan yenidoğana uygun hemşirelik bakımlarının yapılması.
 • Tüm hemşirelerin yenidoğanın hematolojik hastalılarını bilmesi ve uygun hemşirelik bakımını yapabilmesi.
 • Tüm hemşirelerin yenidoğanın metabolik ve hepatolojik sorunlarını bilmesi ve uygun hemşirelik bakımını yapabilmesi.
 • Tüm hemşirelerin yenidoğanın üriner sistemini bilmesi. Yenidoğanın üriner sistem hastalıklarını bilmesi ve uygun hemşirelik bakımını yapması.
 • Tüm hemşirelerin yenidoğanın nörolojik sistemini ve merkezi sinir sistemi anomalilerini bilmesi. Nörolojik sorunu olan yenidoğana ve ailesine uygun bakım ve desteğin verilmesi.
 • Tüm hemşirelerin konjenital anomalileri bilmesi. Konjenital anomalilisi olan bebeğe uygun hemşirelik bakımlarının verilmesi.
 • Tüm hemşirelerin yenidoğanın cerrahi sorunlarını bilmesi.
 • Tüm hemşirelerin ileri perioperatif bakımı bilmesi ve uygulayabilmesi.
 • Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan tüm hemşirelerin ve personellerin enfeksiyonu tanımlaması ve önleme yöntemlerini uygulaması. Yenidoğan yoğun bakım ünitesin malzeme, cihaz, yer ve yüzey temizliklerinin nasıl yapıldığının bilinmesi ve uygun tekniklerle yapılması.
 • Tüm hemşirelerin hasta güvenliği ön planda tutarak ilaç hazırlama, ilaç uygulama yöntemlerini doğru şekilde yapması.
 • Tüm hemşirelerin yenidoğana yapılacak bütün girişimlerde uygun malzeme hazırlığını yapması ve uygun tekniklerle girişimlerde bulunması.
 • Tüm hemşirelerin termoregülsayonu tanımlayabilmesi. Yenidoğana uygun ısı ve nem de ortam hazırlaması.
 • Tüm hemşirelerin yenidoğan cilt anatomisini bilmesi ve değerlendirebilmesi. Yenidoğana uygun cilt bakımının verilmesi.
 • Tüm hemşirelerin yenidoğanın ağrısını değerlendirebilmesi. Uygun hemşirelik bakımlarının verilmesi.
 • Tüm hemşirelerin yenidoğanın Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım ilkelerini uygun şekilde uygulaması.
 • Tüm hemşirelerin aile merkezli bakımı benimsemeleri ve uygulamaları.
 • Tüm hemşirelerin palyatif bakımı uygun şekilde yapması. Aileye gerekli desteğin sağlanması.
 • Tüm hemşirelerin normal yenidoğanda, prematüre yenidoğanda, özel klinik durumu olan bebekte uygun taburculuk kriterlerini bilmesi. Aileye eksiksiz taburculuk eğitimi verebilmesi.

Teknik eğitimleri başarıyla tamamlayarak yetkin bir yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olmanın en temel kuralının savaşçı bebeklere gösterilecek sınırsız sevgi olduğu unutulmamalıdır. Tüm bu eğitimlerin ve ruhsal yetkinliğin ardından savaşçı bebeklere “Başaracaksın” diye fısıldayan koruyucu melekler ile başarı yakalanabilir.